Bengkel Pelarasan Laporan EIA (Jadual Pertama)

𝟮 𝗙𝗘𝗕 𝟮𝟬𝟮𝟯 (𝗞𝗛𝗔𝗠𝗜𝗦) | 𝗕𝗘𝗡𝗚𝗞𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗟𝗔𝗥𝗔𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗣𝗢𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗜𝗔 (𝗝𝗔𝗗𝗨𝗔𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗧𝗔𝗠𝗔)
 
Telah berlangsung Bengkel Pelarasan Laporan EIA (Jadual Pertama) bagi Cadangan Pembinaan Talian Penghantaran 275kV Baharu di Empangan Kenering (Mukim Kenering) dan Empangan Bersia (Mukim Gerik), bersama agensi-agensi teknikal setempat, bertempat di Hotel Weil, Ipoh, Perak. UniSZA Consultancy telah diberi kepercayaan oleh pihak TNB dan TNB Research untuk menjalankan kajian impak lalu lintas (trafik) dan impak sosio-ekonomi bagi projek ini.
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *